Wezwanie Rewolucyjnego Frontu Antyimperialistycznego w sprawie KRLD

Ukraiński komitet Rewolucyjnego Frontu Antyimperialistycznego ogłasza nabór ochotników do obrony Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w wojnie przeciwko amerykańskiemu imperializmowi. KRLD pozostaje jednym z niewielu państw na świecie, które opierają się na zasadach socjalizmu i wyzwoleńczego nacjonalizmu, przeciwdziała burżuazyjno-kosmopolitycznemu porządkowi światowemu, realizującemu się w globalizacji. 

 
 Jeszcze wiosną tego roku, kiedy USA zaczęły przygotowania do nowej wojny na Półwyspie Koreańskim, delegacja RAF odwiedziła KRLD i przekonała się o realności wojennej agresji ze strony imperialistów i zdecydowaniu Korei Północnej do obrony. Wtedy to zaczęliśmy rozważać wariant aktywnego wsparcia KRLD w przypadku konfliktu wojennego. Teraz, kiedy działania wojenne się rozpoczęły, i jak oświadczają kompetentni oficjele Koreańskiej Armii Ludowej, wojna jest nieuchronna i zacznie się całkiem niedługo, postanowiliśmy ogłosić nabór ochotników do wyjazdu do KRLD w celem okazania pomocy koreańskiemu narodowi w ochronie jego wolności i niepodległości.

Pojechać do KRLD możecie z naszą grupą, możecie też sformować własną. Do wyjazdu potrzebny jest paszport i wiza. Najdogodniejsze loty odbywają się z Chin (sześć dni w tygodniu z Pekinu) i z Rosji (raz w tygodniu z Władywostoku i Chabarowska). Do podróży przez Chiny potrzeba wyrobić chińską wizę na dwa przejazdy. Północnokoreańską wizę można wyrobić przez biura turystyczne lub ambasadę KRLD w Chonach lub Rosji, Wiza kosztuje 40$, dokumenty wyrabia się około miesiąc wyłącznie dla grup. 


W skład ukraińskiego komitetu RAF wchodzą zarówno młodzi patrioci jak i doświadczeni wojskowi, obecnie byli wojskowi Sił Wojskowych Ukrainy i weterani dawnej UNA-UNSO, którzy brali udział w działaniach wojskowych na Przydniestrzu i Północnym Kaukazie.
Pielęgnując tradycje ukraińskiego nacjonalizmu wyzwoleńczego, wywodzące się z międzynarodowych oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii, których główną dewizą było «Wolność narodom, wolność człowiekowi!», stawiamy sobie na celu powołanie międzynarodowych brygad, które będą przedstawicielami nie tylko Ukrainy, ale i rewolucjonistów z innych krajów. 
«Podkreślamy, że Rewolucyjny Front Antyimperialistyczny jednoczy ludzi różnych poglądów politycznych i nasze poparcie KRLD nie oznacza, że jednogłośnie popieramy autorytaryzm i panujący tam porządek w ogólności. RAF w znacznej mierze składa się z ludzi o poglądach antyautorytarnych, którzy jednak rozumieją nieuchronność bezkompromisowej walki przeciw światowemu imperializmowi i dlatego północnokoreańska wizja socjalizmu nie może zaburzyć globalnej rewolucyjnej solidarności.

Przyłączajcie się do nas! Wolność narodom, wolność człowiekowi!»