Krakowska Komórka Terenowa OCG

NazBol Polska popierając koncepcje sojuszu ekstremów i zjednoczonego frontu antyimperialistycznego życzliwym okiem spogląda na pragnące nadać prawdziwemu buntowi heroiczny wymiar inicjatywy otwarcie występujące przeciwko globalnemu status quo. Narodowy bolszewizm jawiący się jako kwintesencja antytezy współczesnego świata sprzymierzeńców znajduje w różnych czasem odległych od siebie środowiskach. Ideologii trzecioświatowego maoizmu nie uważamy za swoją, ale dostrzegamy w niej pozytywne elementy, przeważnie (ale nie tylko) w swoim programie negatywnym. Ocenę ruchu zostawiamy czytelnikom, a na prośbę Organizacji Czerwonej Gwardii publikujemy informacje o powstaniu Krakowskiej Komórki Terenowej i mającym się odbyć spotkaniu organizacyjnym. ( http://krakowocg.blogspot.com/ ). Życzymy owocnego zadeklarowanego omówienia koncepcji Dugina i Limonova.